Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Πιλότος

Πιλότος

Η πλατφόρμα RESPECT θα δομηθεί επάνω σε συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις των συνόλων δεδομένων που προκύπτουν από την υπό εξέλιξη συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου τάφου του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως στην πόλη των Ιεροσολύμων από μια Διεπιστημονική Ερευνητική Ομάδα για την προστασία μνημείων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας.

Το Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου τάφου του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως στην πόλη των Ιεροσολύμων, ένα παγκόσμιο κέντρο θρησκευτικού, επιστημονικού ενδιαφέροντος και προσκυνήματος, θα λειτουργήσει ως πιλοτική εφαρμογή, εστιάζοντας και καλύπτοντας όλο το φάσμα δεδομένων πολλαπλών πεδίων που αφορούν σε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του (ιστορία, αρχιτεκτονική, δομή, υλικά, λειτουργία, κοινωνικοοικονομική αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του κλπ.).

Αυτό θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί η μεθοδολογία του RESPECT να καλύψει το θέμα της διεπιστημονικής ολιστικής συλλογής, διαχείρισης της ανάλυσης, ερμηνείας και αξιοποίησης μεγάλων δεδομένων. Ταυτόχρονα, θα παρέχει τη δυνατότητα να ελεγχθεί και να επικυρωθεί η δυνατότητα της πλατφόρμας του RESPECT για συνδεσιμότητα, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, τη δυνατότητα δεδομένων χρονοσειρών και θεματικών πεδίων δεδομένων, επιτρέποντας την τεκμηρίωση χωρικών δεδομένων και έχοντας ως αποτέλεσμα τη χωρική/χρονική πολυθεματική διαχείριση της πληροφορίας και επομένως την κατάλληλη διαχείριση μέσω Ενσωμάτωσης Σημασιολογικών Δεδομένων και αξιοποίησής τους με τρόπο ολιστικό.