Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Φορείς

Φορείς

Το RESPECT αποτελεί κοινοπραξία τριών φορέων με πολυετή εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους φορείς στις ενότητες παρακάτω.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε το 1938 υπό τον τίτλο της «Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών», από τον οργανισμό Βιομηχανίας και Εμπορίου. Σήμερα, αποτελείται από εννέα διαφορετικά τμήματα τα οποία ανήκουν στο Πανεπιστήμιο: i) Οικονομικά, ii) Διοίκηση Επιχειρήσεων, iii) Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη, iv) Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική, v) Βιομηχανική Διοίκηση, vi) Ναυτιλιακές Σπουδές, vii) Ψηφιακά Συστήματα και ix) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ιδρύθηκε το 1999 ως ένα από τα νεότερα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιά, σαν απάντηση των κοινωνικών απαιτήσεων για υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα που να υποστηρίζει την Κοινωνία της Γνώσης. Το τμήμα καλύπτει σημαντικούς τομείς του ευρέως και ταχέως εξελισσόμενου κλάδου των Ψηφιακών Τεχνολογιών και Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών και η έρευνα του τμήματος καλύπτει θέματα ψηφιακών/δικτυακών υπηρεσιών, ευρυζωνικών (ασύρματων και οπτικών) δικτύων, καθώς και ασφάλειας ψηφιακών συστημάτων. Το ερευνητικό προσωπικό του τμήματος αποτελείται από 25 μέλη ΔΕΠ, 20 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, και 75 υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η συλλογική εξειδίκευση καλύπτει πολλούς τομείς στις θεματικές περιοχές των δικτύων, κατανεμημένων συστημάτων, και υπηρεσιών.

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) διευκολύνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του πανεπιστημίου σε διαφορετικά προγράμματα και πρωτοβουλίες. Ειδικότερα, το Εργαστήριο Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ενεργή συμμετοχή και συντονίζει ένα σημαντικό αριθμό από (i) ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, (ii) εθνικά έργα συγχρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ, και (iii) έργα σε συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς εταιρίες. Η ερευνητική ομάδα συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με Κατανεμημένα Συστήματα, εστιάζοντας σε θέματα όπως εικονικοποιημένες υπολογιστικές και αποθηκευτικές υποδομές (π.χ. νέφη και κατανεμημένα συστήματα επεξεργασίας υψηλής απόδοσης), Διαδίκτυο Υπηρεσιών και Αντικειμένων, Μοντελοποίηση Εφαρμογών, καθώς και Ανάλυση και Ποιότητα Υπηρεσιών σε συστήματα παροχής υπηρεσιών.

Το κέντρο ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά (ΚΕΠΠ) διευκολύνει τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του πανεπιστημίου σε διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (μέσω του ΚΕΠΠ) συμμετέχει ενεργά και συντονίζει σημαντικό αριθμό: (i) έργων Έρευνας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, (ii) εθνικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και (iii) Έργα που αναπτύσσονται σε συνεργασία με επιχειρήσεις (διεθνείς και εθνικές).

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) είναι, ως εκ της θεσμοθετημένης δομής του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), το οποίο λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του δημόσιου συμφέροντος και είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο.

Τα όργανα του Ιδρύματος είναι το Συμβούλιο, ο Πρύτανης και η Σύγκλητος. Στο πλαίσιο του άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος, της παράδοσης και της ανθρώπινης και υλικοτεχνικής υποδομής του, το ΕΜΠ έχει ως πρωτεύουσα αποστολή του τη δωρεάν παροχή δημόσιας ανώτατης παιδείας υψηλής ποιότητας και την προαγωγή των επιστημών και της τεχνολογίας. Το ΕΜΠ έχει συνθέσει και θεσμοθετήσει έναν πρωτοποριακό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ 1098/Β/05.09.2000), μέσω του οποίου η προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου οργανώνεται από ένα απόλυτα σαφές σύστημα αρχών, στόχων, διαδικασιών και δικαιωμάτων. Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του ΕΜΠ είναι η συνεχής αναβάθμιση του έγκριτου δημόσιου αυτού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος των επιστημών και της τεχνολογίας. Το ΕΜΠ αποτελείται από 9 ακαδημαϊκές σχολές. Οι καθηγητές και οι συνεργαζόμενοι ερευνητές, εκτός από τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, συνεργάζονται με μεταπτυχιακούς φοιτητές στον τομέα της έρευνας. Η υψηλή ποιότητα της επιστημονικής τους δραστηριότητας τεκμαίρεται από το πλήθος και την σπουδαιότητα των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων παγκοσμίως. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων κατατάσσει το ΕΜΠ επάξια ανάμεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΜΠ είναι ιδιαιτέρως σημαντική και ενισχύεται τα τελευταία χρόνια μέσω της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών σχολών του ΕΜΠ, καθώς και με πλήθος άλλων εξωτερικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων.

Omega Technology

Η Omega Technology ιδρύθηκε το 1985 και έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής στην χώρα μας έχοντας αναπτύξει επιτυχημένα και αξιόλογα έργα για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα e-επιχειρείν, e-government, εκπαιδευτικού λογισμικού, γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πολυμέσων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR,AR). Στην εταιρεία με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Πάτρα και τα Ιωάννινα απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης, εγκατάστασης και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού.Εχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 150 σημαντικά έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα της χώρας μας και διαθέτει παραπάνω απο 800 ενεργούς πελάτες.

Έχει αναπτυχθεί και διατηρεί στενή συνεργασία με τα μεγαλύτερα Ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, με ερευνητικά Ινστιτούτα, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια, Αναπτυξιακούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, κλαδικούς φορείς, επιχειρήσεις πληροφορικής, συμβούλους επιχειρήσεων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και με πλήθος φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από την συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα και την συνεργασία της με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας μας και του εξωτερικού αποκτά τεχνογνωσία, αναπτύσσει νέες και καινοτομικές τεχνολογίες που ενσωματώνει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001.