Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Νέα » 2ο Διεθνές Συνέδριο TMM-CH

2ο Διεθνές Συνέδριο TMM-CH

Το RESPECT συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο TMM-CH!

Καινοτόμες επιστημονικές μεθοδολογίες και δύσκολα έργα που σηματοδοτούν μελλοντικές τάσεις στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν ξεκινήσει μια καθολική συζήτηση στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, συγχωνεύοντας ικανότητες από τα επιστημονικά πεδία της αρχιτεκτονικής, του πολιτικού μηχανικού, της τοπογραφικής μηχανικής, της επιστήμης και μηχανικής υλικών, της τεχνολογίας πληροφοριών και της αρχαιολογίας , καθώς και επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς σε θέματα αποκατάστασης και διατήρησης, ενδιαφερόμενους φορείς, εκπροσώπους του κλάδου και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Η συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών ψηφιακής τεκμηρίωσης με καινοτόμες αναλυτικές και μη καταστροφικές τεχνικές, αριθμητικές, υπολογιστικές και τρισδιάστατες τεχνικές, υποστηρίζει τη δημιουργία μιας διεπιστημονικής πολυφασματικής μοντελοποίησης προς τη βιώσιμη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η καινοτομία ενισχύει και αποκαλύπτει μια κρίσιμη διάσταση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με την κοινωνική συμμετοχή και επικοινωνία.

Η διεπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Προστασία Μνημείων» (Καθ. Α. Μοροπούλου, Καθ. Μ. Κορρές, Καθ. Α. Γεωργόπουλος, Καθ. Χ. Σπυράκος, Επίκ. Καθ. Χ. Μουζάκης), επιστημονικοί υπεύθυνοι για την αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σε συνεργασία με διεθνείς και ελληνικές αρχές, διοργάνωσαν το 2ο Διεθνές Συνέδριο TMM-CH με θέμα «Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage. Rebranding the World in Crisis through Culture».

Συζήτηση Ειδικής Συνεδρίας 10: Panel discussion 10 «Digital Heritage a holistic approach. Research Program RESPECT, PA 2014-2020»

Παρουσίαση των βασικών στόχων του έργου RESPECT,  και πως η πλατφόρμα αυτή θα συνεισφέρει ουσιαστικά σε μια ολιστική προσέγγιση στην ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και διασύνδεσή της με την Κοινωνία κα την επιστημονική κοινότητα. Ως εκπρόσωπος του RESPECT στο panel discussion της Ειδικής Συνεδρίας 10, συμμετείχε ο Αν. Καθ. Δημοσθένης Κυριαζής (ΠΑΠΕΙ), ο οποίος και ανέπτυξε τους στόχους της πλατφόρμας RESPECT και παρουσίασε το πρόγραμμα. Βίντεο από το TMM_CH 2021 εδώ.