Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Νέα » Συμβολή του RESPECT στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε στρατηγική σύμπραξη Erasmus+

Συμβολή του RESPECT στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε στρατηγική σύμπραξη Erasmus+

(01/12/2021 – 07/12/2021)

Στο πλαίσιο Στρατηγικής Σύμπραξης Erasmus+ με τίτλο EDICULA “Educational Digital Innovative Cultural heritage related Learning Alliance”, στην οποία συμμετέχουν το ΕΜΠ μαζί με το Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ της Ιταλίας και τη Bezalel Academy of Arts and Design του Ισραήλ για τον συντονισμό σχεδίου ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τη μετάδοση της γνώσης και την καινοτομίας που αναπτύχθηκε στο έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, στο οποίο περιλαμβάνονται πιλοτικές προτάσεις αναμόρφωσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και multiplier events, διεξήχθη σεμινάριο από το ΕΜΠ με τίτλο “Τhe rehabilitation of the Holy Aedicule of the Holy Sepulchre in Jerusalem”.

Το σεμινάριο διεξήχθη διαδικτυακά από την Τετάρτη 1 έως την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 με τη μορφή πέντε τρίωρων συνεδριών καθημερινά, τις οποίες παρακολούθησαν παράλληλα 64 προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδάκτορες ερευνητές, ερευνητές και διδάσκοντες  από τα τρία συνεργαζόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα της σύμπραξης EDICULA.

01/12: Prof. A. Moropoulou. The innovation and challenges of the rehabilitation of the Holy Aedicule of the Holy Sepulchre – Scientific supervision

07/12: Em. Alexakis, Ass. Prof. D. Kyriazis, Asst. Prof. A. Doulamis, Dr. K. Lampropoulos, Prof. A. Moropoulou. An exemplary information system and methodology for the integrated management, analysis and dissemination of digital cultural heritage data coming from the rehabilitation of the Holy Aedicule