Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Static Slide

RESPECT

Ολιστική ανάλυση και διαχείριση δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς

Διεπαφή χρήστη

Επιτρέπει στον χρήστη να εφαρμόσει τις λειτουργίες ανάλυσης των δεδομένων του, να καθορίσει τους περιορισμούς του, και θα παρέχονται συμβουλές για το βέλτιστο τρόπο πραγματοποίησης των εν λόγω αναλύσεων.

Περιβάλλον απεικονίσεων

Παρέχει διαδραστικά διαγράμματα ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας του μεγάλου όγκου ετερογενών δεδομένων, με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών οπτικοποίησης.

Αντικείμενο

Παρακολούθηση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και μελέτη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στόχοι

Ένα ολιστικό διεπιστημονικό μοντέλο για τα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ολοκληρωμένη γνωσιολογική πλατφόρμα

Ενοποιημένη πρόσβαση και συλλογή δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου επιτρέπονται όλες οι εργασίες ανάλυσης, και η επαρκής και πλούσια αναπαράσταση στα σύνολα δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, μοντελοποιηθεί και ερμηνευθεί.

Ανάλυση και διαχείριση ετερογενών δεδομένων

Καθιστά δυνατή μια ολιστική ανάλυση και διαχείριση του τεράστιου όγκου και ποικιλίας των διαθέσιμων δεδομένων και των κρίσιμων παραμέτρων που προκύπτουν από διεπιστημονικές μεθοδολογίες και πρωτόκολλα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της πολιτιστικής κληρονομιάς στο σύνολό της

Συνεργαζόμενοι φορείς